Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan, ketahanan sosial, penanganan¬†…